naglowek_LSR2018_3dni.jpg

 

WYKŁADOWCY ZAGRANICZNI

 

Prof. Zygmunt Derewenda

Department of Molecular Physiology and Biological Physics, University of Virginia, Charlottesville, Virginia, USA

Jest absolwentem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego (1976), gdzie również doktoryzował się w zakresie chemii na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, i następnie habilitował się w zakresie biofizyki. Był pracownikiem naukowo-badawczym w Wielkiej Brytanii (University of York), Profesorem biochemii w Kanadzie (University of Alberta, Edmonton). Od 1996 r. jest profesorem fizjologii molekularnej i biofizyki w University of Virginia w USA. Wykładał m.in. w Korei Południowej, Australii, i na wielu uczelniach w Europie i USA.

Prof. Derewenda jest specjalistą w zakresie biologii molekularnej i krystalografii białek, zajmuje się szeroką tematyką która obejmuje m.in. problematykę kurczliwości mięśni gładkich i etiologii nadciśnienia, metodologie krystalizacji białek globularnych, itp.. Jest autorem i współautorem ponad 150 prac naukowych o bardzo wysokich wskaźnikach cytowań. Pełni m. in. funkcję Ko-edytora organu Międzynarodowej Unii Krystalografii: Czasopisma Acta Crystallographica.

Od ponad dziesięciu lat Prof. Derewenda jest również dyrektorem programu prowadzonego w kilku uczelniach USA, który do chwili obecnej umożliwił ponad trzystu polskim studentom nauk biologicznych odbycie rocznych staży w tamtejszych laboratoriach naukowych.

 

Umesh S. Deshmukh, Ph. D.

Associate Member Arthritis and Clinical Immunology Program Oklahoma Medical Research Foundation, USA

Prof. Umesh Deshmukh uzyskał doktorat w Narodowym Instytucie Immunologii Uniwersytetu Jawaharlala Nehru w New Delhi. Od 2011 do 2013 roku był profesorem na Wydziale Medycyny w Uniwersytecie Stanowym Wirginii w Charlottesville, USA. Od 2013 prowadzi zespól badawczy w centrum naukowym Fundacji Badań Medycznych stanu Oklahoma (OMRF) w Oklahoma City. Jest profesorem mikrobiologii i immunologii tamtejszego Uniwersytetu.

W 2017 roku prof Deshmukh otrzymał prestiżową nagrodę OMRF za pracę naukową. Prof Deshmukh prowadzi badania nad mechanizmami inicjującymi i powodującymi progresję chorób autoimmunizacyjnych. Głównym tematem badań jest Pierwotny Zespól Sjȍgrena, przewlekła choroba autoimmunizacyjna tocząca się głównie w gruczołach egzokrynnych (gruczoły ślinowe i łzowe).

Dwa główne kierunki aktualnie prowadzonych badań to: 1. W jaki sposób przeciwciała skierowane przeciw białku Ro52 działają na gruczoły ślinowe i powodują suchość w jamie ustnej w Pierwotnym Zespole Sjȍgrena. Otrzymane już wyniki wykazują, że gromadzenie się i odkładanie przeciwciał skierowanych przeciw białku Ro52 w gruczołach ślinowych prowadzi do uszkodzenia ich funkcji i rozwoju zespołu suchości. 2. Wzrost stężenia interferonu typu 1 jest cechą charakterystyczną stwierdzaną u chorych na Pierwotny Zespól Sjȍgrena. Prof. Deshmukh bada w jaki sposób szlaki odpowiedzialne za rozpoznawanie cytoplazmatycznego DNA i produkcję interferonu są związane z procesem patogenetycznym w Pierwotnym Zespole Sjögrena. Aktualne wyniki pokazują że aktywacja białka STING jest ważnym etapem inicjującym upośledzenie funkcji gruczołów ślinowych.

Profesor Deshmukh jest autorem ponad 50 prac publikacji naukowych, szeroko cytowanych. Jest wybitnym dydaktykiem, w swoim zespole wykształcił m.in. dziewięć polskich magistrantek z których osiem jest aktualnie w prestiżowych Uczelniach na studiach doktorskich, m.in. w Imperial College w Londynie, Uniwersytecie w Bazylei, Uniwersytecie Warszawskim i w Instytucie Maxa Plancka.