naglowek_LSR2018_3dni.jpg

 

TEMATYKA I PROGRAM KONFERENCJI

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nanoszenia zmian w programie

 

TEMATYKA KONFERENCJI

 

UKŁADOWE CHOROBY TKANKI ŁĄCZNEJ

- Toczeń Rumieniowaty Układowy

- Zespoł Sjὂgrena

- Zespół Antyfosfolipidowy

- Układowe Zapalenia Naczyń

- Reumatoidalne Zapalenie Stawów

- Ciąża w Układowych Chorobach Tkanki Łącznej

 

ZARYS PROGRAMU KONFERENCJI

 

Sesje tematyczne

I.    Toczeń rumieniowaty układowy i zespół antyfosfolipidowy

1.    Toczeń w malarstwie
2.    Analiza wybranych przypadków chorych
3.    Toczeń przedkliniczny - diagnostyka możliwości zapobiegania rozwoju pełnoobjawowej choroby
4.    Klasyfikacyjne i nieklasyfikacyjna przeciwciała  antyfosfolipidowe - znaczenie kliniczne
5.    Toczeń rumieniowaty układowy z wtórnym zespołem antyfosfolipidowym problemy diagnostyczne i terapeutyczne

II.  Układowe zapalenia naczyń

1.    Analiza wybranych przypadków chorych na układowe zapalenia naczyń
2.    ANCA zależne UZN
3.    Zapalenia dużych naczyń    
4.    Zmieniające się oblicza zapalenia średnich naczyń

III.    Reumatoidalne zapalenie stawów

1.    Analiza  wybranych przypadków chorych na RZS
2.    RZS jako Układowa Choroba Tkanki Łącznej
3.    Niedożywienie i otyłość u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów a przewlekły proces zapalny
4.    Systemowe postacie RZS (choroba Stilla, zespół Felty, amyloidoza) - leczenie, wyzwania

IV.    Zespół Sjὂgrena

1.    Analiza wybranych przypadków chorych na Zespół Sjὂgrena
2.    Patogeneza i  nowe metody wczesnej diagnostyki zespołu Sjὂgrena
3.    Wtórny zespół Sjὂgrena
4.     Fibromialgia a RZS, TRU, Zespół Sjὂgrena

V.    Twardzina układowa oraz  zapalenie wielomięśniowe i skórno-mięśniowe

1.    Analiza wybranych przypadków klinicznych
2.    Różnorodność kliniczna i serologiczna  twardziny układowej
3.    Wyzwania terapeutyczne w twardzinie układowej
4.    PM/DM współczesna diagnostyka i terapia

VI.     Mieszana choroba tkanki łącznej. Niezróżnicowana choroba tkanki łącznej,  ANA w istotnym mianie

1.    Analiza kliniczna wybranych przypadków chorych
2.    Patogeneza chorób autoimmunizacyjnych - wpływ czynników genetycznych, epigenetycznych
3.    MCTD wyzwania terapeutyczne
4.    Wieloletni przebieg kliniczny Niezróżnicowanej Choroby Tkanki Łącznej,  ANA w istotnym mianie

Sesja doniesień ustnych – osiągnięcia naukowe kliniki w czasie 15 lat    

Sesja reumatologiczno-ginekologiczna                       
                                              

 

PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI

 

Miejsce obrad - Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Grottgera 2, Lublin

Konferencja organizowana jest pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Prof. dr hab. n. med. Andrzeja Dropa

 

Piątek, 15 marca 2018

 

Przyjazd uczestników

 

Piątek, 16 marca 2018

 

Rejestracja uczestników

8.30 - 18.00 - Całodzienne obrady naukowe, w przerwach kawa, herbata oraz lunch

18.00 - Uroczyste otwarcie konferencji / 15-lecie istnienia Katedry i Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej oraz 45-lecie istnienia Oddziału Reumatologii w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

Kolacja w miejscu obrad

 

Sobota, 17 marca 2018

 

Od godz. 8.30 - Obrady naukowe do godzin popołudniowych, w przerwie kawa i herbata

Zakończenie konferencji